Vihreä Tampere on kestävän talouden edelläkävijä

Tampere on taloudellisesti erittäin haastavassa tilanteessa. Viime tilikausi noussee pitkästä aikaa ylijäämäiseksi, mutta se johtuu suureksi osaksi valtion ylimääräisestä koronatuesta. Samaan aikaan kasvavat vauhdilla niin kaupungin asukasluku, työttömyys kuin velkakin. Olemassa olevan infrastruktuurin ylläpidon ja palvelutuotannon lisäksi on investoitava tulevaisuuden tarpeisiin. Koronaviruspandemian aiheuttamaa kriisiä on eletty jo yli vuosi, eikä paluuta entiseen ole näkyvissä.

Epävarmuuden keskellä näkyy kuitenkin valonpilkahduksia: ratikan ensimmäinen vaihe on jo koeliikenteessä ja keskustan pääkadut saadaan vihdoin työmaiden alta kaupunkilaisten käyttöön. Uusi monitoimiareena avataan jo loppusyksyllä. Investoinnit eivät tietenkään lopu tähän, mutta kaupunki on jälleen hetkisen kaunis. Isojen hankkeiden valmistuminen luo uskoa tulevaisuuteen ja auttaa jaksamaan maailman parhaan arjen rakentamisessa.

Talouden korjaamisessa erottuu kolme osa-aluetta:

  • kaupungin toimintojen kehittäminen parantaa laatua, tehokkuutta ja vähentää kustannuksia
  • työllisyyden parantaminen lisää tuloja ja vähentää menoja
  • yritystoiminnan edistäminen kasvattaa verotuloja.

Talouskehityksessä on syytä erottaa nykyhetken tarpeet ja pitkän tähtäimen investoinnit. Elämme kriisitilanteessa, jossa kaupungin tärkein tehtävä on huolehtia kaupunkilaisten perustarpeista, terveydenhoidosta, sosiaalipalveluista ja koulutuksen jatkuvuudesta. Niistä ei nytkään pidä tinkiä. Pitkällä tähtäimellä kaikkia kaupungin toimintoja tulee tehostaa. Se tarkoittaa kaupungin palvelujen perusteellista uudelleenjärjestämistä ja toimintojen kehittämistä, jotta voidaan tuottaa huomattavasti laadukkaammat palvelut vähemmillä kustannuksilla. Tämä vaatii pitkäjänteisen toimintakulttuurin muutoksen, joka on osittain jo aloitettu. Kaupungin toiminnassa on massiivinen kehityspotentiaali ja sen johtaminen vaatii tahtoa ja osaamista.

Kaupunkikonsernin toimintatapojen kehittäminen ei yksin riitä. Yksityisen yritystoiminnan kannattavuus on ollut Tampereen elinvoiman selkäranka jo yli 200 vuoden ajan. Kaupunkiin on luotava houkuttelevat yrityspalvelut, jotka madaltavat yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä ja josta sekä aloittava että jo toimiva yritys saa yhdeltä luukulta kaikki tarvitsemansa palvelut. Tähän panostaminen maksaa itsensä takaisin hyvin nopeasti paitsi lisääntyneinä verotuloina myös työttömyyden vähenemisen kautta.

Vastuullinen talousajattelu lähtee tosiasioiden tunnustamisesta. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa pilata tätä planeettaa, ja meillä on vain yksi Tampere. Ilmastomuutoksen ehkäiseminen ja ympäristö- ja luontoarvojen edistäminen jo sinällään luovat työpaikkoja. Kaikki yritykset eivät tarvitse tontteja, mutta kaikki yritykset tarvitsevat koulutettua ja osaavaa työvoimaa. Sitä Suomen vetovoimaisimpaan kaupunkiin on helppo houkutella.

Tampere tarjoaa hienon kodin puhtaita ratkaisuja tarjoaville kotimaisille ja kansainvälisille yrityksille niin elinkeinopolitiikalla kuin mahdollistavalla ja avaralla asenteella. Tampereella on jo kansainvälisessäkin mittakaavassa korkeatasoinen cleantech-klusteri, jonka innovaatiot ovat lupaavia vientituotteita. Jo perinteisen ICT-sektorin lisäksi kulttuuri- ja media-ala kasvaa ja kansainvälistyy vauhdilla. Työllisyydestä ja hyvästä yritysympäristöstä huolehtimalla kaupunkiin saadaan tulevina vuosina kymmeniätuhansia uusia Vihreitä työpaikkoja.

Siirry sivun alkuun